Основні фінансові дані

Основні фінансові дані
Метою складання фінансової звітності компанії є надання достовірної та неупередженої інформації про активи, зобов'язання, власний капітал, доходи та витрати, рух грошових коштів широкому колу користувачів.

 

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року (разом зі звітом незалежного аудитора) - Звіт за 2020 рік